Człowiek, który odkrył fizykę na nowo

Średniowiecze trwało niemal tysiąc lat i zdecydowanie nie był to okres przesadnie obfitujący w przełomowe odkrycia. Większość powstałych wówczas wynalazków wspomagała ludzi trudniących się rolnictwem, rzemieślnictwem oraz militariami. W drugiej połowie XIV wieku rozpoczęła się epoka określana jako nowożytność. Od tego momentu cywilizacja europejska została pochłonięta kultem rozumu. Na świat przyszło wielu wizjonerów, którzy swoimi […]

Artysta na miarę da Vinci, tylko że z Baroku – Giovanni Lorenzo Bernini

Włochy dały światom wielu wybitnych artystów. Najczęstsze skojarzenia koncentrują się na renesansie i jego trzech najznamienitszych twórcach, czyli Leonardo da Vinci, Michała Anioła i Rafaela Santi. Ta epoka zajmuje szczególne miejsce w historii ze względu na ogromny zwrot poczyniony po przedłużającym się i niezbyt postępowym średniowieczu. Często zapomina się przy tym o baroku, który może […]