Wielki przeciwnik wojny, którego śmierć rozpętała wojnę – Franciszek Ferdynand Habsburg

Na początku XIX wieku odbył się Kongres Wiedeński. Przywódcy najpotężniejszych państw europejskim po raz pierwszy spotkali się w jednym miejscu, aby wypracowali kompromis umożliwiający utrzymanie pokoju na kontynencie. Wydawało się, że podczas spotkania położono kres zapędom imperialistycznym i każdy od tego momentu będzie starał się pielęgnować współpracę na arenie międzynarodowej. W połowie XIX wieku doszło […]